Program EATS na ZŠ Hanspaulka‚ Praha 6

Vzdělávací systém UpWord

 

Jejda, nic nového tu není!

Přecházíme na nové stránky na adrese:
www.upword-english.wbs.cz/

 

 

 
 
 
 
UpWord – Systém výuky AJ a vzdělávání v AJ na státních školách v ČR
 
 
English Learning & Fun program pro předškolní děti
navštěvujících školku posledním rokem

 
2 - 3 hodiny týdně
v MŠ Kohoutek
Baby English Learning & Fun program pro předškolní děti od 4 let

 
2 - 3 hodiny týdně
v Dětském klubu Kodymka
English Across The Subjects program pro děti na 1.stupni ZŠ
(1. – 5. ročník)

4 hodiny týdně

(2 hodiny v rámci výuky,
2 hodiny přidané)

Bilingual EATS program pro bilingvní děti na 1.stupni ZŠ
(1. - 5. ročník)

 

až 6 hodin týdně

(2 hodiny v rámci výuky,
4 hodiny přidané)

English Across The Subjects+ program pro děti na 1.stupni ZŠ
(1. – 5. ročník)

7 hodin týdně

(5 hodin v rámci výuky,
2 hodiny přidané)

English Applied in Subjects program pro děti na 2.stupni ZŠ
(6. – 9. ročník)

3 hodiny týdně

(1 hodina v rámci výuky,
2 hodiny přidané)

Subjects in English –
- English in Subjects
program pro studenty SŠ nebo SOŠ 2 - 4 hodiny týdně

 

 
 
 

Název programu

Obecná charakteristika výuky

Forma výuky

ELF  -   English Learning & Fun - Zábavná výuka angličtiny     (program pro předškolní děti v MŠ)

zábavné seznamování se s AJ
zaměření a důraz na pasivní znalost AJ

hry, dramatika, hudba / písničky, pohybové hry a aktivity, každodenní úkony

EATS  -   English Across The Subjects - Angličtina napříč předměty       (program pro 1. – 5. tř. ZŠ)

přechod od primárně pasivní znalosti ke
znalosti aktivní

prohloubené vystavování anglického jazyka

angličtina je vyučována v rámci různých předmětů, které jsou nastavené dle potřeb žáků a zaměření školy (jejího ŠVP)

Angličtina, Dramatická výchova, Pracovní vyučování, Výtvarná výchova, Hudební výchova

EAS  -  English Applied in Subjects - Angličtina aplikovaná v předmětech        (program pro 6. – 9. tř. ZŠ)

 

pokračující přesah angličtiny do ostatních předmětů a posilování klíčových kompetencí žáků a důraz na rozvoj jejich dovedností

angličtina je vyučována v rámci různých předmětů, které jsou nastavené dle potřeb žáků a zaměření školy (jejího ŠVP)

Každodenní angličtina - zaměření se na praktickou aplikaci všech 4 jazykových dovedností

Projekty v AJ – posílení všech klíčových kompetencí za současného zaměření se na jazykovou stránku a analytické dovednosti

SEESSubjects in English – English in Subjects - AJ v předmětech – předměty v AJ      
(
program pro SŠ, SOŠ
)

angličtina v kontextu běžného, oborového a předmětového využití zaměření se na prohloubení klíčových kompetencí studentů, jejich jazykových dovedností spojených s jejich budoucností a praxí

angličtina je vyučována v rámci různých předmětů, které jsou nastavené dle potřeb žáků a zaměření školy (jejího ŠVP)

Mluvení na veřejnosti (Public speaking) – procvičení základních principů mluvení na veřejnosti a správnou výslovnost na tématech blízkých studentům i škole

Konverzační témata k maturitě – praktické procvičování témat pro ústní část maturity z AJ

Každodenní angličtina - zaměření se na praktickou aplikaci všech 4 jazykových dovedností

Projekty v AJ – posílení všech klíčových kompetencí za současného zaměření se na jazykovou stránku a analytické dovednosti

 
 
 
Hlavní cíle vzdělávacímu systému UpWord
-     Vzdělávací jazykové programy projektu UpWord přináší kvalitní jazykovou výuku do státních základních i středních škol v České republice.
-     Jejími hlavními cíly je zvýšení úrovně jazykové výuky současně s rozvojem klíčových kompetencí a analytických schopností žáků a studentů.
 
Filozofie vzdělávacího systému UpWord
-     Přístup k výuce vychází z postupů využívaných v anglofonních zemích, kde je velký důraz kladen na rozvoj klíčových kompetencí a analytických schopností jedinců.
-     Vychází z přesvědčení o velmi dobrém základním školství v České republice, do kterého dosazuje výuku anglického jazyka a výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce.
-     Programy doplňují české kurikulum a ŠVP na jednotlivých školách o jazykovou výuku a zároveň zapojuje principy CLIL (Content and Language Integrated Learning – tj. výuka jazyka současně s výukou předmětu).
 
         
       
       
       

 

TOPlist