Program EATS na ZŠ Hanspaulka‚ Praha 6

Fotogalerie 2009/2010

 

Jejda, nic nového tu není!

Přecházíme na nové stránky na adrese:
www.upword-english.wbs.cz/

 

 

Na této stránce najdete aktuální informace o průběhu výuky, nejrůznějších aktivitách a další zajímavé informace, které vám budou nápomocny při naplňování našeho společného cíle - pomoci dětem podmanit si anglický jazyk zajímavým a zábavným způsobem.

Budete-li mít na nás jakékoli dotazy, prosím obraťte se na nás na eats@upword.cz.Začátek letošního školního roku byl pro nás výjimečný - program EATS byl na ZŠ Hanspaulka akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro prvňáčky byla  otevřena jedna třída, která byla podle pokročilosti rozdělena na 2 skupiny po 11 dětech. Princip výuky je u obou skupin stejný. Používají tytéž učebnice, ve kterých postupují stejným tempem. Rozdíl je v tom, že v pokročilejší skupině se do výuky zařazuje více doplňujících a rozšiřujících aktivit tak, aby výuka poskytovala dětem dostatek podnětů. Rozdíly,  které nyní mezi dětmi a skupinami  jsou, se s postupujícím časem vyrovnají na přibližně stejnou úroveň.


 
 

Závěrečná hodina

Na naši poslední hodinu v tomto školním roce byli pozváni i rodiče. Měli možnost shlédnout ukázky různých aktivit, her a písniček, starší děti měly připravené divadelní představení. V závěru hodiny od nás děti dostaly hodnocení a cerifikát, potvrzující úspěšné zakončení ročníku.
 
 
  
  
 
 
 
 
Happy Holiday!
 
 
 
 

Vesmír - Space

 
 

 Město - City

 
 
 
 
 
   
 
 

Smyslové vnímání a jeho vyjádření malbou

 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 

Centra v 1.B

V dubnu se v 1.B opět konala výuka v centrech, tentokrát na téma povolání. V našem centru "Angličtina" to probíhalo takto:
Každá skupinka si vylosovala obálku, ve které našla kartičku s názvem povolání. Děti se měly nejdříve zamyslet, co takový člověk pro své povolání potřebuje, jaké nástroje používá apod. Poté měly za úkol toto povolání výtvarně zpracovat a vytvořit plakát. Při závěrečném hodnocení měly ostatní děti hádat, o jaké povolání se jedná. Vedoucí skupiny pak v krátké prezentaci anglicky popsal, co všechno na plakát děti umístily.
 
  
 
 

Ptáci - Birds

  
  
 
 

Lidské tělo, postavy

  
 
 

 Květiny - Flowers

   
 
 
 
 
 

Domečky, pokoje a jejich vybavení

Naši prvňáčci si při hodinách angličtiny procvičovaly části bytu a jejich vybavení. Využili jsme toho i při výtvarné výchově. Každý si zařídil nějaký pokoj a děti z jednotlivých místností sestavovaly domečky, někdo i hausbóty.
 
     
 
Každý pak vypravoval, jaký dům vytvořil a jak si ho zařídil.
 
  
 
 
BINGO!
 Hra, která děti baví a zároveň si procvičí slovíčka
 
 
 

 Velikonoční dekorace - ptáčci ze semínek

 
   
 
 Happy Easter!
 
 
 
 
 
 

Drama

Důležitou součástí naší výuky je dramatická výchova. Od druhé třídy je v učebnicích Primary Colours do každé lekce zařazen příběh, který si děti nejdříve poslechnou z CD, poté ho  lektor s dětmi  rozebírá, ptá se, čemu děti nerozumí a na závěr si ho děti zahrají. Kromě těchto pravidelných scének zkoušíme s dětmi i jiná představení. Pro děti je drama zábavným a přirozeným způsobem osvojování si jazyka. Zahrnuje v sobě pohyb, který je důležitý pro zapamatování nových slovíček, stejně tak jejich několikanásobné opakování při secvičování scénky. Podporuje spolupráci,  pomáhá dětem překonat ostych a nutí je k aktivnímu použití jazyka. A hlavně děti baví!
 
Takto jsme s našimi třeťáky nacvičovali pohádku "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" . Děti si nejdříve vyrobily masky a kulisy...
 
  
... a pak už se secvičovalo.
 
 
 
 
 

Abstraktní malba

 
  
 
 
     
 
 

The Hokey Pokey

Při této písničce si děti krásně procvičí anglicky jednotlivé části těla, zazpívají si a ještě se u toho protáhnou.
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu byla témata, jak jinak, převážně zimní. Sněhuláci, zimní krajina, stopy zvířat ve sněhu.

Sněhuláci z papíru ...

  
   
 

 ... a sněhuláci trochu jinak - vodovky a sůl

  
 
 

Stopy zvířat ve sněhu

Děti byly rozděleny na dvě skupinky. Každý si vylosoval nějaké zvíře, přičemž jena skupina kreslila zvířata a ta druhá jejich stopy. Obě skupiny se mezi sebou nemohly domlouvat. Na závěr děti, které kreslily stopy, ukázaly své výtvory a děti z druhé skupiny měly za úkol najít si ke svému zvířátku svou stopu. Vše muselo proběhnout v tichosti a bez domlouvání.
 
 
 
   

 

Výroba masek

   
   
   
   
 

Test z angličtiny

Učebnice Primary Colours jsou rozděleny do šesti částí. Po dokončení  každé části absolvují děti od druhé třídy velký test, který prověří jejich znalosti. Zde jsou naši Hadi (Snakes), kteří se právě nad testem potí...
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Již od počátku prosince byla v celé škole vidět i cítit atmosféra blížících se Vánoc. I my jsme se naladili na Vánoce, zpívali jsme koledy a vyráběli různé dekorace a přáníčka.
 
V prosinci absolvovali prvňáčci svá druhá centra, tentokrát  probíhalo každý den centrum Ateliér v angličtině. Na jeho průběh se můžete podívat v sekci Prvňáčci.
 
 
 
 

Hvězdy z hedvábného papíru

 
 

 Vánoční stromeček

     Stromečky vyrobili naši druháci(Snakes) a třeťáci(Panthers), ozdoby  prvňáčci. Výsledek posuďte sami
 
 
U stromečku se nacvičovaly koledy...
 
 
... a pózovalo se
 
 
... a padalo se
 
Merry Christmas!
 
 
 

Práce s kalendářem

Hodiny angličtiny často začínáme u našeho kalendáře. Děti si procvičí roční období, měsíce, dny v týdnu, výrazy "Včera byl...", "Dnes je...", Zítra bude...", ale i počasí.
 
 
 
 
 

Výroba hudebních nástrojů

Hodiny hudební výchovy se snažíme obohatit. Proto jsme si vyrobili hudební nástroje - chřestidla a bubínky, které děti rády používají.
 
  
 

Frotáž a koláž z listů
  

       

Výroba vran, havranů a dalších opeřenců...

 
  

... a jejich využití při hudební výchově:

 
 

 Thanksgiving Day - Den díkůvzdání

Na závěr měsíce jsme se věnovali svátku, který je pro Američany opravdu významný - je to Thanksgiving Day. Je to snad jediný svátek, který není zatížen ani náboženskými dogmaty, ani komerčními tlaky. Na rozdíl od Vánoc se nekupují dárky, ale je to den rodinného setkání a společného rozjímání a zamyšlení. A také vaření a celodenního pojídání...
Prvopočátky tohoto svátku jsou úzce spjaty s osidlováním Nového světa  prvními Evropany, tzv.Pilgrims  a vstřícnou lidskou pomocí původních obyvatel, bez níž by ti novodobí nepřežili kruté podmínky první zimy.
Den díkůvzdání se poprvé slavil v roce 1621 v Plymouth Colony, kde ho tehdejší guvernér William Bradford poprvé vyhlásil jako den poděkování za přežití drsné zimy a za první pořádnou úrodu. Na oslavu  byli pozvání také Indiáni místního kmene Wampanoag, kteří osadníkům pomohli a poradili s pěstováním kukuřice. Indiáni nepřišli k oslavě s prázdnou a donesli hojnost dobrého jídla a pečeného obrovského ptáka, krocana. Tradice každoročních oslav svátků díkůvzdání se dochovala dodnes. Na Thanksgiving Day se sjíždějí celé rodiny. V každé domácnosti se vaří, peče a smaží, jako za starých časů. A bez pečeného a nadívaného krocana s brusinkovou omáčkou  je tento svátek nepředstavitelný. K němu se podává velké množství zeleniny a bramborová kaše.  Nesmí chybět ani Pumpkin Pie (dýňový koláč) a sváteční pudink. Je to svátek dobrého jídla a rodinné pohody. Happy Thanksgiving!
 
Stephanie vysvětluje dětem historii tohoto svátku...
 
... a děti vyrábějí přáníčka - krocana
 
 
 
 
 

Měsíc říjen byl (hlavně pro prvňáčky) ve znamení vzájemného poznávání a zvykání si na rodilé mluvčí a jejich styl výuky.

Názvy tříd v programu EATS

 Hned v prvních hodinách si děti odhlasovaly název třídy a takto dopadlo výtvarné zpracování:
 
Monkeys                                                                                                    Cats & Spiders
                                                   
 
Snakes                                                                                                                     Zebras
                                                   
 
Komodo Dragons & Rabbits                                                                                     Panthers
     

 

Goblins - strašidýlka, víly a skřítci při výtvarné a hudební výchově

 
 
 
 
 

Halloween

Halloween se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích, ale v posledních letech si získal mnoho příznivců i u nás. Slaví se poslední říjnový den, takže my jsme si o něm vyprávěli na konci měsíce.
 
Děti se dozvěděly, jak se tento svátek v USA slaví, jaké jsou pro Halloween typické barvy(oranžová a černá) a symboly (vydlabaná dýně s vyřezanými otvory a svíčkou uvnitř, černé kočky, čarodějnice...). Michelle a Stephanie vysvětlily, jak se děti oblékají do strašidelných  kostýmů a chodí od domu k domu s pořekadlem Trick or Treat (Koledu nebo vám něco provedu), vždy však dostanou nějakou sladkost. Děti se dozvěděly některá nová slovíčka s tímto svátkem spojená (pumpkin, ghost, monster, witch) a vybarvily si svou dýni. Za pořekadlo Trick or treat dostaly sladkou odměnu.
 
 

Star Store !

Na závěr měsíce přišel na řadu dlouho očekávaný Star Store - Hvězdičkový obchod. Pro děti je to odměna za jejich snahu, spolupráci a dodržování pravidel. Každý může za 1 vyučovací hodinu obdržet 2 hvězdičky: jednu za snahu mluvit anglicky a jednu za dobré chování. Když se někdo opravdu moc snaží, může dostat hvězdičku navíc. Hvězdičky si zapisujeme do naší tabulky Star Chart a na konci měsíce je spočítáme.
 
V den kdy pořádáme Star Store, dětem připomeneme výrazy, které budou potřebovat. Musejí si totiž nejdříve zajít do banky, kde anglicky pozdraví, představí se a obdrží od bankéře peníze, které si přepočítají. Pak si již mohou zajít do obchodu. Po cestě děti plní různé úkoly. Prodavačka mluví také jen anglicky a děti se musí zeptat, kolik co stojí a co by si rády koupily. Pokud jim zbydou nějaké peníze, jdou si je zpět uložit do banky, kde opět komunikují v angličtině.
Letos se prvňáčci na prvním Star Store chovali opravdu skvěle. Pro děti, které nebyly ve škole, mám dobrou zprávu: o své hvězdičky nepřijdou a použijí je při příštím Star Store !
 
Zde si můžete prohlédnout, jak probíhal Star Store u našich zkušených a ostřílených třeťáků:
 
 
 
Poznámka: Oceníme jakékoliv dary do našeho Hvězdičkového obchodu. Kdykoliv během roku můžete darovat drobné hračky pro kluky i holčičky, tužky, omalovánky apod. Děkujeme!
 
TOPlist